Home » Tag Archives: smartwatch

Tag Archives: smartwatch

Đồng hồ thông minh: thời của bộ tứ siêu đẳng?

Đồng hồ thông minh: thời của bộ tứ siêu đẳng?

Dù ai đó có thể tranh cãi rằng Microsoft không còn xứng đáng có được một chỗ trong nhóm “tam đại gia” của làng công nghệ nữa, thì việc gạt bỏ đại gia phần mềm này ra khỏi chiếc ghế bên cạnh Apple và Google vẫn còn là quá sớm. Tất nhiên, Samsung đang vươn lên cực kỳ mạnh mẽ, ...

Read More »